Organisatie | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Organisatie

Stichting

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân (SMNEF) werd in 1993 opgericht en nam het beheer van 26 kerktorens en 7 molens van de toenmalige gemeente Dongeradeel over. Rijk, provincie en met name de gemeente voorzien de stichting van de noodzakelijke financiële middelen. Er werd gekozen voor een zelfstandige stichting omdat deze in veel gevallen aanzienlijk slagvaardiger en daadkrachtiger kan optreden dan een overheid. En daadkracht was bij de start in 1993 inderdaad geboden: de kerktorens en molens verkeerden soms in slechte staat en in een enkel geval moest zelfs worden gevreesd dat het landschap een eeuwenlang kenmerkend oriëntatiepunt zou kwijtraken.


Bestuur

Het bestuur van Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân bestaat momenteel uit de volgende leden:


De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Het bestuur wordt ondersteund door medewerkers van de gemeente Noardeast-Fryslân:


De kosten van de ambtelijke ondersteuning wordt de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân jaarlijks door de gemeente Noardeast-Fryslân in rekening gebracht.


ANBI

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân is in het bezit van de ANBI-status. Als ANBI zijn we verplicht om gegevens te publiceren op onze website. 

Informatie over onze Stichting is ook te vinden in onderstaande documenten:


Vrijwillige molenaars

Het bestuur mag zich verheugen met een flinke groep vrijwillig molenaars. In de lijst hieronder zijn per molen molenaars te bereiken. Bij hen zijn inlichtingen te krijgen omtrent openingstijden en bijzonderheden.


Dokkum - De Hoop


Dokkum - Zeldenrust


Hantum - De Hantumermolen


Mitselwier - Ropta


Eanjum - De Eendragt


Iezumasyl - De Gans


Holwert - De Hoop


De vrijwillige molenaars ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.