Klik hier om de routekaart te bekijken.


Een groot deel van die molens en kerktorens in de gemeente Noardeast-Fryslân is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân (voorheen Dongeradeel). Deze stichting is dit jaar 30 jaar jong.

 

Monumentenbehoud

Bij alle molens en kerktorens vond en vindt regelmatig groot onderhoud plaats en worden restauraties uitgevoerd. Zo blijven de monumenten van de stichting er in volle glorie bijstaan! De stichting wil de monumenten echter ook graag onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. Zo zijn er lesbrieven voor het basis- en voortgezet onderwijs geschreven, participeert de stichting regelmatig in de jaarlijkse Open Monumentendagen en was men betrokken bij het landelijk pilotproject ‘Sprinklers in Molens’. En of het nu gaat om het draaiend houden van de molens of het bestuurswerk, het zijn vrijwel allemaal vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Alternatieve Open Monumentendag

Op zaterdag 7 oktober organiseerde de stichting een alternatieve Open Monumentendag in de gemeente Noardeast-Fryslân: bijna alle kerktorens/ kerken en molens in voormalig Dongeradeel en een deel van Ferwerderadiel waren toen geopend en er vonden overal rondleidingen, lezingen en theateruitvoeringen plaats. De ‘normale’ Open Monumentendag vielen dit jaar namelijk begin september samen met de Admiraliteitsdagen en konden toen in Dokkum niet doorgaan.