Zie dit artikel over de hervormde kerk te Wânswert van RTVNOF.