Home | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Welkom

Een ieder die het Noordoost-Friese landschap doorkruist, zal getroffen worden door het wijde blikveld met de daarin zo trots gelegen kerkjes en molens. Dit unieke landschap is al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met deze monumenten en hun aanwezigheid is voor vele generaties zo vanzelfsprekend dat het soms lijkt alsof ze met de Friese grond zijn vergroeid en daarvan een onaantastbaar onderdeel uitmaken. Dat laatste is helaas niet waar: ook kerken en molens voelen de tand des tijds en behoeven onderhoud en koestering. Een groot deel van de molens en kerktorens in de gemeente Noardeast-Fryslân is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Monumentenbehoud gemeente Noardeast-Fryslân.

Bij alle molens en kerktorens vond en vindt groot onderhoud plaats en worden restauraties uitgevoerd. Zo blijven de monumenten van de stichting er in volle glorie bijstaan! De stichting wil de monumenten echter ook graag onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. Zo zijn er lesbrieven voor het basis- en voortgezet onderwijs geschreven, participeert de stichting regelmatig in de zogenaamde Open Monumentendagen en was zij betrokken bij het landelijk pilotproject ‘Sprinklers in Molens’. En of het nu gaat om het draaiend houden van de molens of het bestuurswerk, het zijn vrijwel allemaal vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Op deze site worden de 28 kerktorens en 7 windmolens beschreven, die de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân beheert. Hiernaast staat een interactieve kaart met al onze bezittingen. Daarnaast kunt u stichtingsnieuws bekijken, lesbrieven downloaden of contact met ons opnemen.

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân is in 2022 na een gemeentelijke fusie voortgekomen uit de in 1993 opgerichte Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.


Welkom

Een ieder die het Noordoost-Friese landschap doorkruist, zal getroffen worden door het wijde blikveld met de daarin zo trots gelegen kerkjes en molens. Dit unieke landschap is al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met deze monumenten en hun aanwezigheid is voor vele generaties zo vanzelfsprekend dat... Lees meer

Een ieder die het Noordoost-Friese landschap doorkruist, zal getroffen worden door het wijde blikveld met de daarin zo trots gelegen kerkjes en molens. Dit unieke landschap is al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met deze monumenten en hun aanwezigheid is voor vele generaties zo vanzelfsprekend dat het soms lijkt alsof ze met de Friese grond zijn vergroeid en daarvan een onaantastbaar onderdeel uitmaken. Dat laatste is helaas niet waar: ook kerken en molens voelen de tand des tijds en behoeven onderhoud en koestering. Een groot deel van de molens en kerktorens in de gemeente Noardeast-Fryslân is eigendom van en wordt beheerd door de Stichting Monumentenbehoud gemeente Noardeast-Fryslân.

Bij alle molens en kerktorens vond en vindt groot onderhoud plaats en worden restauraties uitgevoerd. Zo blijven de monumenten van de stichting er in volle glorie bijstaan! De stichting wil de monumenten echter ook graag onder de aandacht van een zo groot mogelijk publiek brengen. Zo zijn er lesbrieven voor het basis- en voortgezet onderwijs geschreven, participeert de stichting regelmatig in de zogenaamde Open Monumentendagen en was zij betrokken bij het landelijk pilotproject ‘Sprinklers in Molens’. En of het nu gaat om het draaiend houden van de molens of het bestuurswerk, het zijn vrijwel allemaal vrijwilligers die zich hiervoor inzetten.

Op deze site worden de 28 kerktorens en 7 windmolens beschreven, die de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân beheert. Hiernaast staat een interactieve kaart met al onze bezittingen. Daarnaast kunt u stichtingsnieuws bekijken, lesbrieven downloaden of contact met ons opnemen.

De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân is in 2022 na een gemeentelijke fusie voortgekomen uit de in 1993 opgerichte Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel.