Hervormde kerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Brantgum - Hervormde kerk

De Hervormde kerk van Brantgum ligt op een relatief vrij hoge grotendeels afgegraven terp. De oudste bouw dateert uit de 12e eeuw. In de jaren 1876-1877 werd de kerk ingrijpend vertimmerd. De huidige spitse toren werd ook in deze jaren gebouwd.

Bij de restauratie van 1973 werden veel "verbeteringen" uit de vorige eeuw weer ongedaan gemaakt, waarbij o.a. de bepleistering aan de buitenzijde weer werd verwijderd.

 

De oorspronkelijk kerk werd opgetrokken uit tufsteen (vandaar de 12e eeuwse datering). De kerk bezit een wit geverfde eiken preekstoel met achterschot en klankbord.

 

Tijdens werkzaamheden aan de toren in 1979 werd een roodzandstenen sacrofaagdeksel, die als dorpel diende, uitgegraven en in het voorportaal van de kerk gelegd. In de hoeken van deze deksels zijn kleine kruisjes aangebracht.