Links | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Links

Stichting De Fryske Mole

Een stichting die samen met andere moleneigenaren zich inzetten voor het behoud van molens.

 

Vereniging De Hollandsche Molen

Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland.

 

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Stichting Alde Fryske Tsjerken eigenaar van ca. 40 kerken in Friesland.

 

Historische Vereniging Noordoost-Friesland

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland).

 

Stichting Historia Doccumensis

De stichting Historia Doccumensis verzorgt publicaties over de historie van Dokkum en omstreken.

 

Museum Dokkum

Museum Dokkum toont 2000 jaar cultuur en geschiedenis van Noordoost-Friesland.

 

Rijksdienst

Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten.

 

Gemeente Noardeast-Fryslân

De website van de Gemeente Noardeast-Fryslân.