Mariakerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Boarnwert - Mariakerk

De Mariakerk van Boarnwert staat op de restanten van een in de 19e eeuw afgegraven terp. De oorspronkelijke toren van dit Romaans kerkje uit de twaalfde eeuw is in 1845 afgebroken (nog steeds zichtbaar in de andere steensoort in de westmuur) en vervangen door een dakruiter.

 

In de noordmuur bevindt zich een bijzonder fraai poortje, dat afkomstig is uit de pastorie van Hiaure.

 

Het bovenste wapenschild in de gevel is van de familie Aylva die vlak bij deze kerk op de Minoltsmastate woonde.

 

Bij grondige restauratie van het kerkje in 1986 kwamen delen van de oorspronkelijke muurschilderingen weer tevoorschijn.