Hervormde kerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Nijewier - Hervormde kerk

De geschiedenis van de Hervormde kerk van Nijewier kan niet los worden gezien van het eveneens in Nijewier gelegen klooster Sion.

 

Uit de bronnen van dit vrouwenklooster, dat werd gesticht in 1180 en tot 1580 werd bewoond, weten we dat in 1224 opdracht werd gegeven tot de bouw van dit kerkje op een hoogte op terp, die Nij-wier werd genoemd.

 

Het huidige gebouw stamt uit 1678 zoals we kunnen lezen op de gedenksteen boven de ingang van de kerk. Nadien is het kerkje nog vele malen verbouwd en aangepast aan de wensen des tijds. De oorspronkelijke toren werd vervangen door een dakruiter.

 

Voor de kerk staat een standbeeld van de Niawierster dichter A.M. Wybenga ("Stil pruzich doarpe mei dyn spitse toer").