Ropta | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Mitselwier - Ropta

De molen van Ropta staat een eindje buiten het dorp Mitselwier. De molen is daar in 1836 in opdracht van David Jans Sluiter gebouwd door Romke van der Werf uit Betterwird.


In 1840 blies een zware storm de hele molen, een grondzeiler, in de gracht. Daarna werd er een grotere en steviger achtkantige molen gebouwd: een stelling-molen met een stenen onderstuk. Dit was een 'rogmolen' en men kon er gerst malen en pellen. Boven de ingang werd een steen ingemetseld met de woorden: "Voor vriend en vijand sta 'k geheel, Gods regt beslist een ieders deel".


Andere molenaars op de Ropster molen waren o.a. Sieger Pieter Kits en Jouke en Pieter van der Heide.

Na 1945 gingen de zaken slecht door de opkomst van de meelfabrieken en achteruitgang van de pellerij. Zoals veel molens raakte de Ropta in verval.


In 1963 heeft de gemeente Oost-Dongeradeel de vervallen Roptamolen gekocht. De molen stond veilig tussen de gebouwen van het kweekbedrijf Ropta en beschikt nog over een vrijwel intact interieur, omdat hij nooit als opslagruimte gebruikt werd.


In 1966 werd de molen gerestaureerd en in 1996 nog eens opgeknapt door Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân.


Vrijwillige molenaars van de Ropta-molen:


Meer informatie over deze molen bij Vereniging De Hollandsche Molen.

Klik en Beleef logo