Johannes de Doperkerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Nes - Johannes de Doperkerk

Dit vroeg dertiende eeuwse kerkje was ofwel aan Johannes de Doper of aan Johannes de Evangelist gewijd (deze twee "Jannen" worden overigens vaak verward).

 

Twee steunberen aan de westzijde moesten de toren de noodzakelijke stevigheid geven. In de noordmuur zijn twee grote Gotische ramen aangebracht en zien we een aantal bogen die wijzen op dichtgemetselde Romaanse ramen.

 

Vlak onder het linker Gotische raam is een dichtgemetselde hagioscoop zichtbaar. Een hagioscoop maakte het mensen met een besmettelijke ziekte (en derhalve de kerk niet mochten betreden) mogelijk toch de mis van buitenaf te volgen. De ingangsdeur is waarschijnlijk in 1604 gerealiseerd; voor die tijd werd de ingang onder de toren gebruikt.

 

In de toren hangen twee klokken: één uit 1477 en één uit 1686. Beide klokken werden tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers uit de toren gehaald maar gelukkig na de oorlog weer teruggevonden.