Sint-Thomaskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Waaxens - Sint-Thomaskerk

De Hervormde kerk van Waaxens is mogelijk gewijd aan Sint Thomas (ook wordt wel Johannes de Doper genoemd) en ligt op een restant van een grotendeels afgegraven terp.

 

De oudste bouwtijd moet gedateerd worden in de 12e eeuw; zijn huidige vorm heeft de kerk vooral in de 15e eeuw gekregen. De toren is in de 17de eeuw gedeeltelijk herbouwd.

 

In 1963 werd het kerkje grondig gerestaureerd en in oude luister teruggebracht. Een in de begin jaren negentig uitgevoerde restauratie heeft het kerkje een kleurig monument van rode kloostermoppen gemaakt.

 

Het kerkje heeft met zijn spitse boogvensters, steunberen en decoratief metselwerk een typisch laatgotisch karakter.

 

In de kerk valt de rijke renaissance inrichting op: de preekstoel, het klankbord en de meubilering. In de noordmuur is een bijzondere zandstenen epitaaf geplaatst.