Hervormde kerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Hiaure - Hervormde kerk

In 1869 werd het middeleeuwse kerkje van Hiaure afgebroken en vervangen door de huidige nieuwbouw. Het oude kerkje had een zadeldaktoren en was grotendeels opgetrokken uit tufsteen.

 

Het huidige kerkje staat op een beschermd terprestant. De toren van de nieuwe kerk is in het schip gebouwd.

 

Het interieur van de kerk is sober. Opvallend in deze "moderne" kerk zijn een aantal 17e eeuwse grafstenen.

 

In het torentje hangt een klok met Gotisch bovenrandschrift "Mater dei momento mei", wat Latijn is voor “Moeder Gods, gedenk mij”.