Persbericht  Nieuwe Dockumer Courant 17 augustus 2022 - Waaxens