Nicolaaskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Hantum - Nicolaaskerk

De Hervormde kerk van Hantum was zeer waarschijnlijk gewijd aan Sint-Nicolaas. Het 13e eeuwse kerkje is regelmatig verbouwd en vernieuwd. De oude toren werd in 1807 afgebroken (waarbij 1500 ton tufsteen vrijkwam!) en vervangen door de huidige spitse toren.

 

In de jaren 1883-1885 werd het inwendige van de kerk drastisch gemoderniseerd. Een deel van die modernisering werd bij een restauratie in 1977 weer ongedaan gemaakt (o.a. de pleisterlagen aan de binnenzijde).

 

De kerk bezit een fraaie preekstoel uit omstreeks 1715. In de toren hangen twee oude klokken. Op één van deze klokken zien we een reliëf van Sint-Nicolaas met mijter en kromstaf en een kind aan zijn voeten.