De Gans | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Iezumasyl - De Gans

Dit poldermolentje is met een vlucht van slechts 10,60 meter de kleinste molen in Dongeradeel. Toch bemaalde de molen van 1850 tot 1962 tot volle tevredenheid de Kleine Ganzenpolder, waaraan hij ook zijn naam dankt. Vroeger stonden in deze omgeving wel zes van deze kleine poldermolens.


Omstreeks 1850 liet Martinus Aukes Wierda de molen bouwen. Hij was de boer van de "Guozzepôlle", de vlakbij de molen gelegen boerderij.


De molen maalde uit op het Zuider Ie. Na de ruilverkaveling van het Kolkengebied in 1962 had De Gans geen belangrijke betekenis meer. Een elektrisch gemaal nam zijn functie over.


In 1970 en 1995 werd De Gans opgeknapt. Hij is nu eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân en wordt nog regelmatig bemalen door een vrijwilliger.


Meer informatie over deze molen bij Vereniging De Hollandsche Molen.