De Hoop | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Holwert - De Hoop

Men denkt dat Holwert al omstreeks het jaar 1400 een korenmolen had. De achtkante stellingmolen met een vlucht van 23,65 meter die er nu staat, is in ieder geval van rond 1743. Dendrochronologisch onderzoek heeft namelijk aangetoond dat het grenenhout van het boven-achtkant al in 1743 werd gekapt in Estland, terwijl het onder-achtkant werd opgetrokken uit dennenhout (!) gekapt in 1810 in Polen. Deze molen heeft dus de oudste constructie met dennenhout die bekend is in Nederland.


In het midden van de 18e eeuw "was het gemaak niet als tevoren" en werkte het bedrijf op 2/3 van zijn kracht. Vermoedelijk zijn toen de rogstenen buiten gebruik gesteld en werkte de molen alleen als pelmolen.

Vele molenaars bemaalden de koren- en pelmolen van Holwert.


Door de snelle opkomst van de meelfabrieken gingen de zaken echter steeds slechter, terwijl de pellerij vooral na 1945 sterk achteruitging.


De eigenaars zagen op den duur geen kans meer om hun bedrijf in stand te houden. In 1954 verkochten molenaars Hoekstra en Feddema de molen, die daarna als opslagplaats gebruikt werd en steeds verder in verval raakte... Op 25 juni 1963 kocht het gemeentebestuur van West-Dongeradeel De Hoop voor 5000 gulden. Hierdoor bleef de molen voor Holwert behouden.


De Hoop is gerestaureerd in 1967, 1971 en 1994 en wordt regelmatig door vrijwilligers bemalen en als lesmolen gebruikt. Van 1979 tot 1981 vond een herinrichting van het interieur van de molen plaats, waarbij opnieuw de volledige maal- en pelinrichting werd aangebracht.


Vrijwillige molenaar van ‘De Hoop’ Holwert:


Meer informatie over deze molen bij Vereniging De Hollandsche Molen.