Mariakerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Wierum - Mariakerk

De Hervormde kerk van het voormalige vissersdorp Wierum ligt aan de voet van de zeedijk. Onduidelijk is met welke patroonheilige dit kerkje verbonden is geweest (mogelijk Maria).

 

Opvallend is de disharmonie tussen toren en kerk: de toren stamt uit de 12e eeuw, de kerk uit 1911.

 

In 1911 besloten de Wierumers de oude kerk af te breken en er een nieuwe voor in de plaats te zetten. Deze afbraak is vooral jammer omdat het hier ging om een van de oudste kerken uit onze omgeving.

 

De toren stamt vrijwel zeker uit de twaalfde eeuw en is gemaakt van tufsteen. Boven de toren prijkt trots een windvaan in de vorm van een schip, waarvan gezegd wordt dat deze afkomstig zou zijn uit de in 1832 afgebroken abdijtoren van Dokkum.

 

De toren is niet een apart gebouw dat tegen de kerk "aanstaat" maar is als het waren in de kerk ingebouwd.

 

Naast de deur in de toren zit een steen met peilstreep. Daarop staat aangegeven hoe hoog het water hier eens heeft gestaan bij een dijkdoorbraak. Bij een dergelijke ramp konden de dorpelingen alleen redding vinden in de hoge toren...