De restauratie van poldermolen ‘De Gans’ bij Iezumasyl is klaar. Voor de meivakantie werd de houten vijzel of schroef door molenmakers van Jellema uit Burdaard terug getakeld in de schroefbak. Na ruim twee jaar stilstand kan deze kleine poldermolen binnenkort weer doen, waar hij in 1850 voor gebouwd werd: water uit de Guozzepolder malen.


Dit fraaie, bescheiden poldermolentje bij Iezumasyl is eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân en heeft gedwongen meer dan twee jaar stilgestaan: de vijzel was verrot en de houten schoepen braken van de as. In de werkplaats van Jellema in Burdaard werd niet alleen een nieuwe vijzel, maar ook een nieuwe schroefbak met krooshek gemaakt. De molenromp en kap en het gevlucht (de wieken) en alle houtwerk worden binnenkort nog geschilderd. Werkzaamheden en onderhoud waar niet alleen veel arbeidsuren, maar ook de nodige kosten aan vastzitten. Gelukkig is De Gans een Rijksmonument, zodat een groot deel van dat geld – in totaal zo’n € 65.000 – bijgedragen wordt door het rijk, de Provinsje Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân. Het overige deel van de kosten – nog zo’n 35 % – werd door de Stichting bijeengezocht bij stichtingen en fondsen.

Zo kreeg het stichtingsbestuur een bijdrage van de Meindersma-Sybenga Stichting, het Dr. Hendrik Muller fonds, de Stichting TBI Fundatie, de Van Heloma Stichting, de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland en natuurlijk het Molenfonds van De Hollandsche Molen, waardoor ‘De Gans’ er nu weer prachtig en – nog belangrijker – maalvaardig bij staat.


De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân heeft naast deze molen nog zes molens en 28 kerktorens in bezit. De stichting zorgt voor het beheer en behoud van deze 35 objecten en zet zich ervoor in de monumenten onder de aandacht van de samenleving te brengen. Poldermolen ‘De Gans’ wil de stichting graag toegankelijker maken voor het (langsfietsende) publiek door een bruggetje over de sloot langs de weg bij de molen aan te brengen.

‘De Gans’ wordt bemalen door vrijwillig-molenaar Jan van Vulpen uit Oostmahorn en als de molenwieken straks weer hun rondes maken, bent u van harte welkom om een kijkje te nemen.