Sint-Johanneskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Moarre - Sint-Johanneskerk

De aan de evangelist Johannes gewijde kerk stamt vermoedelijk uit de tweede helft van de 13e eeuw. De mogelijk uit de 16e eeuw stammende zadeldaktoren werd in 1843 gesloopt en vervangen door een nieuw torentje aan de westgevel.

 

Het middeleeuwse kerkje is verschillende keren verbouwd, wat o.a. blijkt uit de dichtgemetselde vensters en deuren.

 

De dichtgezette noordingang heeft een fraaie omlijsting en laat ook duidelijk zien dat het kerkhof in de loop der eeuwen bijna een meter hoger is geworden.

 

Het 16e eeuwse houten tongewelf is in 1921 vervangen door een korfbogig houten gewelf.

 

In het sobere interieur valt vooral het 18de eeuwse orgel op. Boven de bank in het koor is in de muur een zandstenen beschilderd epitaaf aangebracht. Dit monument met zijn karakteristieke renaissance omlijsting werd in 1625 in opdracht van een zekere Scipio (=Sippe) van Scheltema opgericht.