Sint-Vituskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Wetsens - Sint-Vituskerk

De 12e eeuwse Sint Vituskerk is zeer waarschijnlijk in opdracht van de Premonstratenser monniken uit Dokkum gesticht.

 

De lange tijd beeldbepalende zadeldaktoren stortte in 1842 tijdens de zondagse kerkdienst in. Tot nieuwbouw is het daarna niet meer gekomen en het kerkje moet het nu doen met een klokkenstoel of klokoverhuiving waarbij de klok dus buiten geluid wordt.

 

De naar de beschermheilige Sint Vitus genoemde kerk ligt op een grotendeels afgegraven terp.

 

Bij de bouw van dit Romaanse kerkje is gebruik gemaakt van tufsteen, die uit het Duitse Eifelgebergte gehaald werd. In 1973 werd de Sint Vituskerk gerestaureerd en werd tegen de noordmuur een houten aanbouw aangebracht om een muurdetail uit de middeleeuwen te bewaren.

 

Opvallend in het ingetogen interieur van de kerk zijn de houten zoldering en de achttiende eeuwse preekstoel.