Groot onderhoud voor drie kerktorens Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

 

Drie monumentale kerktorens in Holwert, Nijewier en Wierum hebben kortgeleden een grote onderhoudsbeurt ondergaan. Bestuursleden van de stichting die de torens in beheer heeft, brachten een bezoek op grote hoogte.

 

In Nijewier betrof dat het herstel van de leibedekking van de torenspits. In Holwert werd het metselwerk grondig gerenoveerd. In Wierum was er onderhoud aan de vloer in de toren nodig. Het gaat om regulier onderhoud, dat eens in de zes jaar plaatsvindt voor de 28 kerktorens en 7 molens die in bezit zijn van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. Technisch adviseur van gemeente Noardeast-Fryslân Marco Feenstra ondersteunt de stichting. Tevens wordt voor de werkzaamheden hulp ingeroepen van onafhankelijk adviseur Willem de Graaf, die rapporteert over de werkzaamheden die zijn verricht.

 

Nijewier

Bovenop de steiger in Nijewier werd een probleem geconstateerd dat “eigenlijk voor alle kerktorens in het bezit van de stichting geldt”, aldus Willem de Graaf. Het gaat om lekkage, die ontstaat door de zuidwestenwind die hier hardnekkig kan waaien. “De wind in combinatie met een bui, zorgt voor grote druk op de toren op hoogte, wat snel lekkage veroorzaakt”, legt hij uit. Zijn advies is het vervangen of herstellen van kapotte leien, en het afdichten van de loden hoekafdekking.

 

Wierum

De kerktoren van Wierum stond niet in de steigers, maar werd van binnenuit bekeken en beklommen. De toren is meer dan 1000 jaar oud en opgebouwd uit tufsteen uit Duitsland. De Graaf: “In de Middeleeuwen kon men hier zelf nog geen steen bakken. Pas rond het jaar 1100 leerden we het hier zelf te doen. Toen raakte het Duitse tufsteen uit de gratie omdat het goedkoper was zelf steen te bakken.”

 

Holwert

In Holwert was bouwbedrijf Van der Werff restauratiewerk aan het uitvoeren tijdens het bezoek van de stichting. Details in het werk konden op deze manier worden bekeken en besproken. “We vinden het wel een beetje een eer om bij te dragen aan het onderhoud van dit monument”, aldus Doede van der Werff. “In de honderden jaren dat deze toren bestaat zijn er ons veel voorgegaan. Over een tijd nemen anderen het weer van ons over. Dat wij hem al voor de derde keer in de steigers hebben, is bijzonder.”

 

De torens zijn eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân. Naast deze drie torens heeft de stichting nog 25 kerktorens en 7 molens in bezit. De stichting zorgt voor het beheer en behoud van de 35 objecten, en zet zich ervoor in de monumenten onder de aandacht van de samenleving te brengen.