Hervormde kerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Ternaard - Hervormde kerk

In de 16e eeuw werd het vroegmiddeleeuwse kerkje van Ternaard vervangen door een laatgotisch bouwwerk. De bouwvallige zadeldaktoren werd uiteindelijk in 1871 afgebroken en vervangen door een nieuwe spitse toren.

 

Wat direct opvalt aan het interieur van de kerk is de eikenhouten betimmering waarin ebbenhout is verwerkt. Pronkstuk van deze kerk is de monumentale Van Aylvabank. Deze, uit drie delen bestaande herenbank, is omstreeks het jaar 1660 gemaakt voor de adellijke familie Van Aylva.

 

Ook een bijzonder fraaie renaissance grafsteen van deze familie beklemtoont de vooraanstaande rol die dit geslacht in vroeger tijden in Ternaard en omgeving moet hebben gespeeld.

 

Het orgel en dan met name de uit 1660 stammende monumentale Bader-kast verdienen de aandacht. Het sfeervolle geheel vindt zijn afronding in het in de oorspronkelijke kleuren geverfde gewelf.