Sint-Michaelskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Eanjum - Sint-Michaelskerk

De Hervormde kerk van Eanjum is gewijd aan de aartsengel Michael. De oudste bouwtijd van de St. Michaëlskerk moet misschien wel in de 11e eeuw gedateerd worden. In de daarop volgende eeuwen is de kerk regelmatig verbouwd.

 

Om de muren van de steeds groter wordende kerk te ondersteunen werden zogenaamde steunberen gebouwd. In 1681 werden de toren en een gedeelte van de kerk verwoest door een storm. De schade werd gelukkig hersteld.

 

Uit de restauratie van 1975 bleek dat de toren veel ouder moet zijn dan de kerk. Onder de toren bevindt zich een hûnegat, een gevangenhok. In het koor van de kerk vinden we de grafkelder van de vroegere heren van de Holdingastate.

 

Heel bijzonder is het sacramentshuisje of tabernakel dat door een speling van het lot de godsdienstige perikelen van de 16e eeuw ongeschonden heeft doorstaan en door zijn laat-gotische bouwstijl nog steeds de aandacht trekt.