Sint-Petruskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Jouswier - Sint-Petruskerk

De Hervormde kerk van Jouswier is mogelijk gewijd aan Sint Petrus, de patroonheilige van de vissers en ligt op een grotendeels afgegraven terp. In voorgaande eeuwen vonden een aantal ingrijpende verbouwingen plaats waarvan de meest ingrijpende in 1557 zijn beslag kreeg (feitelijk nieuwbouw).

 

De toren is waarschijnlijk het begin van de 18e eeuw grondig vernieuwd. In de toren hangt een oude klok die blijkens het opschrift in 1395 is gegoten. In het portaal kunnen we nog steeds de opvallende gedragsregel lezen waarin de kerkvoogden de kerkgangers verzochten "in 's Heeren huis het spuwen van tabak te laten". Tegen de blinde noordwand zijn drie grote rouwborden van de familie Bergsma gehangen.

 

Tijdens de restauratie van 1977-1979 wisten de Jouswiersters het voor elkaar te krijgen dat een honderd jaar eerder aangebrachte en uiterst lelijke pleisterlaag werd verwijderd.