Sint-Petruskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Ljussens - Sint-Petruskerk

De uit de 13e eeuw stammende Sint Petruskerk is in de loop der eeuwen regelmatig ingrijpend verbouwd. Dit in typisch Romaanse stijl gebouwde kerkje ontleent aan een in de eind 15e eeuw gerealiseerde uitbreiding zijn gotische puntboogramen.

 

De grote steunberen aan de buitenkant dienden om de muren te ondersteunen.

 

Begin 19e eeuw was de kerk volgens een opschrift op de galerij "'t verblijf van uil en vledermuis" en besloot men, de unieke waarde van dit bouwwerk inziend, tot een grondige opknapbeurt.

 

Vroeger had de kerk twee ingangen: één aan de zuidkant en één aan de noordkant. Mannen maakten gebruik van de zuiddeur (nu een raam) en de vrouwen gingen door de noorddeur. Gezamenlijk verliet men de kerk door de zuiddeur.

 

Wanneer de oude toren, die tegen de westmuur stond, is afgebroken en vervangen door een dakruiter is onbekend.