Hervormde kerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Mitselwier - Hervormde kerk

Het oorspronkelijk middeleeuwse kerkje van Mitselwier werd in 1776 afgebroken en vervangen door een nieuw godshuis. Ook de oude zadeldaktoren werd toen verbouwd en kreeg zijn huidige spitse vorm.

 

De kerk ligt op een kleine terp of wier. Aan de buitenmuren van het kerkje zijn twee gedenkstenen aangebracht: één handelt over de bouw en inwijding van de kerk in 1776; de andere aan de achterkant van de kerk verhaalt over de watersnoodramp van 1570 (Allerheiligenvloed) waarbij in deze omgeving meer dan 1800 mensen het leven verloren.

 

In de kerk vallen de mooie preekstoel, lezenaar en doophek op. Op het rouwbord tegenover de preekstoel staat het wapen van de familie Bergsma met drie varkens (barchsma).

 

Op de vloer liggen enkele bijzondere grafzerken van o.a. de kasteelbewoners van Roptastate. In de kerk vinden we ook een borstbeeld van de beroemde dominee Balthasar Bekker.