De Hantumermolen | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Hantum - De Hantumermolen

In 1880 werd deze molen, met een vlucht van 22 meter, gebouwd door molenbouwer Van Wieren uit Jannum. Op een gedenksteen in de muur is dat nog te lezen.


De onderkant van de molen is een gemetselde muur met drie fraaie ronde vensters. De romp en de kap van de molen zijn van hout, bedekt met riet. Naast de molen stond vroeger een kleine molenaarswoning.

In 1978, 1994 en 2023 werd de Hantumermolen gerestaureerd. In 1999 werd in de Hantumermolen een blusleidingsysteem aangelegd, dat daadwerkelijk werd getest in het pilotproject "Sprinklers in Molens".


De molen is eigendom van de Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân en wordt nog regelmatig bemalen door een vrijwilliger.


De Hantumermolen bemaalde vroeger een gebied van wel 480 hectare groot. Nu is dat nog zo'n 100 hectare, maar de molen zorgt er voor dat het elektrische gemaal naast de molen er haast altijd werkeloos bij staat…


Vrijwillige molenaar van de Hantumermolen:

          via 06 2193 5676


Meer informatie over deze molen bij Vereniging De Hollandsche Molen.