Sint-Antoniuskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Peazens - Sint-Antoniuskerk

Deze in het midden van de 13e eeuw gebouwde kerk had oorspronkelijk een nogal fors uitgevallen zadeldaktoren. Deze toren is echter in de 18e eeuw afgebroken en vervangen door een dakruiter. De toren van de kerk diende lange tijd als baken voor de vissers van Peazens en Moddergat. De toren staat op vier staanders - een zogenaamde klokkenstoel -, in de kerk is dit nog steeds duidelijk zichtbaar.

 

De oorspronkelijke Romaanse ramen zijn later vervangen door de meer spitse Gotische vensters.

 

Aan de noordkant van de kerk zien we een Noormannen-poortje. In het sober ingerichte kerkje valt vooral de doopvont op.

 

Onder de toren bevindt zich het hûnegat, het vroegere gevangen hok. Op de toren staat een windvaan in de vorm van een Snik, een zeilschip zoals dat vroeger door de Paesemer vissers werd gebruikt.

 

Op de klok uit 1507 staan drie heiligen afgebeeld: Maria, Sint Catharina en de patroonheilige Sint Antonius.