Voorzitter van de stichting Aukje Visser is tige wiis met deze aanwijzing. In heel Nederland zijn er maar twintig organisaties die deze titel mogen dragen. ‘’En yn hiel Fryslân binne wy twadde mei dizze titel’’, zegt Aukje. In december 2008 heeft de stichting het verzoek tot aanwijzing bij de RCE ingediend. Met deze aanwijzing wordt het een stuk eenvoudiger om rijkssubsidie aan te vragen en kun je op alle eigendommen subsidie krijgen. Tevens is de RCE van plan om met elke aangewezen organisatie overleg te voeren om maatwerk te kunnen leveren.

 

De aanwijzing ‘Organisatie voor Monumentenbehoud’ krijg je niet zo maar. Je moet kunnen aantonen dat je reeds jarenlang deskundige professionaliteit in huis hebt om zorg te dragen voor de instandhouding van monumenten. Daarnaast moet je minimaal 20 rijksmonumenten in bezit hebben. Ook dient de administratie goed op orde te zijn.

 

De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel bestaat al weer 16 jaar en was in 1997 als eerste van Nederland betrokken bij het geclusterd aanpakken van het meerjarenonderhoud aan de kerktorens. In 2000 heeft de SMD in opdracht van de Rijksdienst een pilotproject uitgevoerd op het gebied van sprinklerinstallaties in molens. ‘’It is tige wichtig de monuminten ûnder de oandacht fan minsken te bringen’’, volgens de voorzitter. De bescherming van monumenten moet gedragen worden door de lokale bevolking. Daarom ligt de nadruk de laatste jaren de SMD steeds meer op het PR-werk. Begin dit jaar is de stichting gestart met de website www.monumentenbehouddongeradeel.nl en deze zomer is op alle zaterdagen in het zomerseizoen de molen ‘’Zeldenrust’’ in Dokkum open voor bezichtiging.