Sint-Willibrorduskerk | Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Holwert - Sint-Willibrorduskerk

Al in een 11e eeuwse bron wordt de Sint Willibrorduskerk van Holwert genoemd. Met de bouw van de huidige kerk werd in 1776 begonnen.

 

De opvallend hoge naaldspits van de toren dateert van 1739. Pas met de nieuwbouw van de kerk werd de oorspronkelijke losstaande toren verbonden met de kerk. Onder de toren is nog een gedeelte van het hûnegat, een soort gevangenis, te zien.

 

Het model van de kerk is bijzonder: het is een soort winkelhaak. Er wordt dan ook wel beweerd dat het de helft van een kruiskerk zou zijn. In de kerk zijn nog een aantal grafkelders aanwezig die o.a. toebehoorden aan de adellijke families Aylva en Hania.

 

De zeer fraai vorm gegeven preekstoel en doophek verdienen speciale aandacht.

 

Tegenover de preekstoel hangt een gedenksteen met een deels onleesbare Latijnse tekst. Door een toeval weten we dat deze tekst een gedicht is over de inpoldering van de Holwerder polders in 1580-1584.