Voor 2015 staat het onderhoud aan de kerktorens te Brantgum, Foudgum, Ingwierrum en Wetsens
(overhuiving) op de planning. Momenteel staan de torens van Brantgum, Ingwierrum en Wetsens in
de steigers. Foudgum volgt later nog dit jaar. Het onderhoud betreft in hoofdzaak het herstel van
metsel- en voegwerk, het conserveren van de balkankers en het schilderwerk aan de torens.
De werkzaamheden worden in het najaar afgerond. De in restauratie gespecialiseerde
bouwbedrijven Dijkstra De Graaf uit Ingwierrum en Van der Werff uit Dokkum voeren het onderhoud
uit.